Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd …..Sarah-Quita Offringa te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen behorende bij deze Orde zullen door de Gouverneur van Aruba aan haar worden uitgereikt tijdens een speciale ceremonie.